Projekat poboljšanja infrastrukture na stadionima

Projekat poboljšanja infrastrukture na stadionima

14
SHARE

Planirano je da  UEFA stručni tim zajedno sa stručnjacima NS/FS BIH ustanovi ne samo kakva je infrastruktura na stadionima premijerligaških klubova, već i da procijeni koji bi od tih stadiona mogao biti na listi potencijalno perspektivnih za unaprijeđenje na nivo treće i četvrte kategorije po UEFA Propisima za infrastrukturu stadiona.

Analiza će uključivati pored postojećih stadiona i eventualne  lokacije predviđene  regulacionim planovima, za projektovanje i izgradnju novih savremenih stadiona.

Klubovima i lokalnim zajednicama u čijoj nadležnosti su stadioni predviđeni za pregled ili lokacije određene regulacionim planovima, biće  poslani zahtjevi za pripremu i prezentaciju odgovarajućih planova, projekata i spremnosti za finansiranje istih, a nakon toga će se odrediti i datum posjete.

Tek nakon realne i sveobuhvatne analize od strane UEFA i NS/FS  BiH moći će se pristupti izradi projekata pomoći na unapređenju infrastrukture i to onih stadiona i/ili lokacija za koje se utvrdi da posjeduju potencijal i prespektivu za unapređenje infrastrukture i spremnosti lokalne zajednice i drugih nivoa vlasti da budu nosioci finansiranja i realizacije projekata.